Cultura e mecenado

Image

Cultura e Mecenado

Con moita alegría e esperanza de continuidade, queremos compartir, que recibimos desde o Ministerio de Cultura e Deporte de España, o selo de Cultura e Mecenado:

“Trátase dunha iniciativa do Ministerio de Cultura e Deporte, a través da Unidade Cultura e Mecenado (dependente da Subdirección Xeral de Promoción de Industrias Culturais e Mecenado), cuxo obxectivo é fomentar o mecenado cultural, dando visibilidade a aqueles proxectos que destaquen especialmente neste ámbito.

O selo Cultura e Mecenado é unha representación gráfica directa e funcional, que permite identificar de forma inmediata aqueles proxectos que contribúen ao fomento do mecenado cultural entre a sociedade española.”

Podes descargarte o folleto con información sobre os incentivos fiscais ao mecenado vixentes a nivel estatal aquí: